Wszystkie skargi rozpatrujemy w ramach ustawowej rękojmi. Ważne jest, abyśmy byli Twoim pierwszym punktem kontaktu, jeśli masz problem z przedmiotem lub zamówieniem.


Co obejmuje gwarancja?

Gwarancja na wszystkie produkty wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się w momencie dostarczenia zamówienia do Ciebie. Jeżeli w okresie gwarancji towar wykaże wadę, masz prawo do późniejszego spełnienia świadczenia, tj. naprawy rzeczy, obniżenia ceny zakupu lub dostawy zastępczej. Zwracamy uwagę, że koszty za naprawy dokonywane bez konsultacji z nami nie będą zwracane. 


Gwarancja dotyczy wyłącznie wad materiałowych, tj. wad produkcyjnych i produktowych, które istnieją w momencie dostawy. Uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym montażem lub użytkowaniem, modyfikacjami, brakiem dbałości lub zużyciem są wykluczone z gwarancji.


Stwierdziłeś, że zakupiony u nas przedmiot jest wadliwy?

Aby złożyć reklamację, należy skontaktować się z nami z tego samego adresu e-mail, który został użyty do złożenia zamówienia i przesłać następujące informacje:

  • Numer zamówienia
  • Co najmniej dwa zdjęcia lub filmy — jedno przedstawiające cały produkt i drugie pokazujące usterkę/problem. Potrzebujemy również numer seryjny lub numer ramy, jeśli przedmiot go posiada.
  • Krótki opis problemu i sposobu jego wystąpienia.


Gdy otrzymamy wszystkie potrzebne informacje, rozpatrzymy Twoją skargę. Proces ten może zająć trochę czasu w zależności od różnych czynników. Jeśli wyślesz nam kilka zapytań, nasz czas odpowiedzi będzie prawdopodobnie dłuższy. Po rozpatrzeniu reklamacji skontaktujemy się z Tobą, przedstawiając mozliwe rozwiązania i/lub kolejne kroki.