Aby się wylogować, przytrzymaj mysz nad przyciskiem konta klienta (nie klikaj). 

Pojawi się rozwijane menu, w którym możesz kliknąć na "Wyloguj".